การบรรยาย เรื่อง "ภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของไทย"

 2023 01 25 08 20 img 3142

พล.อ.ต.ธัชชัย  อัจฉริยาการุณ รอง จก.ยศ.ทอ. พร้อมด้วย พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. ให้การต้อนรับ ศ.ดร.สุรชาติ  บำรุงสุข เนื่องในโอกาสมาบรรยาย เรื่อง "ภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของไทย" ให้กับ นทน.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. รุ่นที่ ๖๗ เพื่อให้ นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ วิเคราะห์ภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของไทย รวมทั้งบทบาทของกองทัพไทยในการต่อต้านภัยคุกคามได้อย่างถูกต้อง เมื่อวันพุธที่ ๒๕ ม.ค.๖๖ ณ ห้องบรรยาย รร.สธ.ทอ.ฯ