การนำเสนอความก้าวหน้า ครั้งที่ ๑ บฝ.๔/๑-๓ "จักรพงษ์" การฝึกงานในหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ

 s 19988502

น.อ.วรพจน์ เขียวสมบูรณ์ รอง ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. เป็นประธานการนำเสนอความก้าวหน้า ครั้งที่ ๑ บฝ.๔/๑-๓ "จักรพงษ์" การฝึกงานในหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ ของ นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ รุ่นที่ ๖๗ ในวันที่ ๑๙ - ๒๐ และ ๒๓ ม.ค.๖๖ ณ ห้องประชุม รร.สธ.ทอ.ฯ