พิธีกล่าวคำปฏิญาณตนและสัญญาจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

 line album 2023.1.19 230119 2

พล.อ.ต.พฤทธิ์ ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.เป็นประธานและผู้นำกล่าวคำปฏิญาณตน ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างและพนังงานราชการ รร.สธ.ทอ.ฯ ในพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนและสัญญาจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ม.ค.๖๖ ณ บริเวณหน้าหอพระพุทธเสนานาถศาสดา รร.สธ.ทอ.ฯ