กิจกรรมกอล์ฟการกุศล "ACSC 67 CHARITY GOLF 2023"

01 2

พลอากาศตรี พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน "กอล์ฟการกุศล นายทหารนักเรียน โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๗ ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ" เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ ณ สนามกอล์ฟวินด์เซอร์พาร์ค แอนด์ กอล์ฟคลับ เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพฯ เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมในหลักสูตรฯ และกิจกรรมการกุศลต่าง ๆ ของ นายทหารนักเรียนฯ ต่อไป