การบรรยาย เรื่อง "การวิเคราะห์องค์ประกอบของกำลังอำนาจแห่งชาติ"

 s 71557168

พล.อ.ต.ปิยะกิตติ์  สุทธิวัฒน์ธนากูล รอง จก.ยศ.ทอ. พร้อมด้วย พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. และ น.อ.วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ รอง ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. ให้การต้อนรับ พล.อ.วิชัย ชูเชิด ผบ.สปท. เนื่องในโอกาสมาบรรยาย เรื่อง "การวิเคราะห์องค์ประกอบของกำลังอำนาจแห่งชาติ" ให้กับ นทน.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. รุ่นที่ ๖๗ เพื่อให้ นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ มีความเข้าใจความสัมพันธ์ขององค์ประกอบกำลังอำนาจแห่งชาติ ภูมิรัฐศาสตร์และภูมิศาสตร์ทหารของประเทศไทย สามารถวิเคราะห์กำลังอำนาจแห่งชาติของประเทศที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ ม.ค.๖๖ ณ ห้องบรรยาย รร.สธ.ทอ.ฯ