การฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า

 s 71016489

รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.จัดการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า : ท่าตรง, ท่าพัก และท่าวันทยหัตถ์ ตามดำริของ พล.อ.ต.พฤทธิ์ ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ฯ ให้กับข้าราชการ และพนักงานราชการ รร.สธ.ทอ.ฯ เพื่อเสริมสร้างวินัยทหาร โดยมี น.อ.วรรณศักดิ์ ศรีสุขใส นปค.กนท.รร.สธ.ทอ.ฯ เป็นผู้ฝึกสอน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ม.ค.๖๖ ณ รร.สธ.ทอ.ฯ