กิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิด

 line album 76

ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.พร้อมใจกันจัด “กิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิด” ให้แก่ พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ฯ รวมทั้งข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.สธ.ทอ.ฯ ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือน ม.ค.๖๖ ในโอกาสนี้ ผบ.รร.สธ.ทอ.ฯ ได้ให้มอบโอวาท และกล่าวอวยพร พร้อมทั้งมอบเสื้อ และวัตถุมงคลให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.สธ.ทอ.ฯ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจต่อไป เมื่อวันพุธที่ ๑๑ ม.ค.๖๖ ณ รร.สธ.ทอ.ฯ