พิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ครบรอบ ๗๔ ปี

 03

พลอากาศตรี พฤทธิ์ ตึกสุอินทร์ ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ครบรอบ ๗๔ ปี โดยมี พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมทั้ง อดีตเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนรอบดอนเมืองและคณะผู้ติดตาม ข้าราชการ นักเรียนทหาร ลูกจ้างและพนักงานราชการ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นศิริมงคล และเพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้อดีตท่านผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศที่ล่วงลับไปแล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ ณ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ