ประชุมเตรียมการฝึกร่วมยุทธเสนา ครั้งที่ ๒/๖๖

 185241

พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. มอบหมายให้ น.อ.ศิวภูมิ  ทรัพย์ศรีศุภชัย อจ.กทสธ.รร.สธ.ทอ.ฯ เป็นผู้แทน รร.สธ.ทอ.ฯ เข้าร่วมประชุมเตรียมการฝึกร่วมยุทธเสนา ครั้งที่ ๒/๖๖ โดยมี พล.ท.สมยศ  ฉันทวรลักษณ์ ผบ.วสท.สปท. เป็นประธาน เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ ธ.ค.๖๕, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม วสท.สปท.