ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.มอบบันทึกประจำวันทหารอากาศ ปี ๒๕๖๖ และสลากบำรุงสภากาชาดไทย ทอ.ปี ๒๕๖๕ 

 ftsy9590

พล.อ.ต.พฤทธิ์ ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. มอบบันทึกประจำวันทหารอากาศ ปี ๒๕๖๖ และสลากบำรุงสภากาชาดไทย ทอ.ปี ๒๕๖๕ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการ และพนักงานราชการ สังกัด รร.สธ.ทอ.ฯ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ ธ.ค.๖๕ ณ บก.รร.สธ.ทอ.ฯ