กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม

 20221202 011813000 ios

พลอากาศตรี พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์  ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีแสดงพระธรรมเทศนาเทิดพระเกียรติ โดย พระพรหมบัณฑิต ศ. ดร. เจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร ใน "กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม" เพื่อให้นายทหารนักเรียน หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๗ พร้อมทั้ง ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ได้ร่วมทำบุญเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ