กิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม

 line album  big cleanning day 30 11 2565 63

พลอากาศตรี พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์  ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ร่วมกับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ปฏิบัติกิจกรรม “Big Cleaning Day” ในพื้นที่โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ภายใต้กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม โดยมี พลอากาศโท ประกาศิต  เจริญยิ่ง  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานกิจกรรมฯ เมื่อวันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๙๘๔ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ