การบรรยาย เรื่อง "กีฬากอล์ฟ"

 

line album 221130 13

น.ท.พินิจ  ประเทืองศิลป์  พร้อมคณะวิทยากรฝึกสอนกีฬากอล์ฟอาชีพ ดังนี้
     ๑. นาย วัฒนชัย คล้ายคลึง
     ๒. นาย บุญเลิศ คล้ายถม
     ๓. นาย สัมฤทธิ์ ธารีไชย
     ๔. นาย ถวิล หม่อมพันธ์
     ๕. นาย จักรกฤช วิทวัสศุกล
     ๖. นาย ครองภพ​ หาญณรงค์
     ๗. นาย เก่ง คล้ายคลึง
     ๘. น.ส. เชาวเรศ เชาว์กิตติโสภณ
     ๙. น.ส. ธนัชสรศ์ คูห์รัตนพิศาล
เป็นอาจารย์ผู้บรรยาย วิชา สธ.๖๑๐๓ การกีฬา เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ พ.ย.๖๕ ณ รร.สธ.ทอ.ฯ