การบรรยาย เรื่อง "การปฐมพยาบาลเบื้องต้น"

 line album 221123 125

นทน.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. รุ่นที่ ๖๗ จัดกิจกรรมการบรรยายเรื่อง "การปฐมพยาบาลเบื้องต้น" โดยวิทยากร นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ ทีมแพทย์ รุ่นที่ ๖๗ เพื่อสร้างการรับรู้และสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อวันพุธที่ ๒๓ พ.ย.๖๕ ณ ห้องบรรยาย รร.สธ.ทอ.ฯ