การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ครั้งที่ ๑

  20221122 010442969 ios

พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. ให้โอวาทกับ นทน.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. รุ่นที่ ๖๗ ก่อนการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ครั้งที่ ๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ พ.ย.๖๕, ๐๘๐๐ ณ สนามกีฬาฟุตบอล และอาคารพลศึกษา ๓ รร.นนก.