กิจกรรมงาน "รฤก - เริ่มด้วยความประทับใจ ลงท้ายมิอาจลืม"

 01

พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. เป็นประธานจัดกิจกรรมงาน "รฤก - เริ่มด้วยความประทับใจ ลงท้ายมิอาจลืม" เพื่อแสดงความยินดีให้กับผู้ที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ใหม่ และแสดงการตอนรับให้กับผู้ที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ รร.สธ.ทอ.ฯ โดยมี พล.อ.ต.ปิยะกิตติ์  สุทธิวัฒน์ธนากูล รอง จก.ยศ.ทอ. เข้าร่วมกิจกรรมฯ เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ พ.ย.๖๕ ณ รร.สธ.ทอ.ฯ