การฝึกอบรมข้าราชการและพนักงานราชการ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.ครั้งที่ ๓

 s 65855501

พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมให้ข้าราชการและพนักงานราชการ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.ครั้งที่ ๓ ทบทวนท่าเคารพทั้งหมด โดย ร.ท.สุวัฒน์  ดำรงสัตย์ และ จ.อ.ธีรวัฒน์  พอสม เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ พ.ย.๖๕ ณ อาคาร บก.รร.สธ.ทอ.ฯ