การฝึกซ้อมตามแผนการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย และสาธิตการดับเพลิง

 line album fitness 221113 34

พล.อ.ต.พฤทธิ์ ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. กำหนดให้ดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย ตลอดจนวิธีการหนีไฟอย่างต่อเนื่อง ณ อาคารบรรยาย รร.สธ.ทอ.ฯ และให้ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมรับฟังการบรรยายและการสาธิตการดับเพลิง โดย ร.อ.อำพล แตงศิริ (ผู้บรรยาย) ร.ท.ชัยณรงค์ ปูคะภาค (ผู้ช่วยผู้บรรยาย) และ พ.อ.อ.สราวุฒิ แก้วสาหร่าย (ผู้ช่วยผู้บรรยาย) เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ พ.ย.๖๕ ณ รร.สธ.ทอ.ฯ