กิจกรรม "ประเพณีลอยกระทง"

 20221108 080456000 ios

นทน.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.รุ่นที่ ๖๗ จัดกิจกรรม "ประเพณีลอยกระทง" เพื่อร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง เมื่อวันอังคารที่ ๘ พ.ย.๖๕ ณ ห้องบรรยาย รร.สธ.ทอ.ฯ