จก.ยศ.ทอ.ให้โอวาส นทน.หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๗

 01 5

พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ให้โอวาสนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ พ.ย.๖๕ ณ ห้องบรรยาย รร.สธ.ทอ.ฯ