การบรรยาย เรื่อง “ทฤษฎี ศิลปะ และจิตวิทยาการปกครองบังคับบัญชา"

01 4 

พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.ให้การต้อนรับ พล.อ.อ.ธาดา  เคี่ยมทองคำ เนื่องในโอกาสมาบรรยาย เรื่อง “ทฤษฎี ศิลปะ และจิตวิทยาการปกครองบังคับบัญชา” ให้กับ นทน.หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ ต.ค.๖๕, ๐๘๐๐ – ๑๐๐๐ ณ ห้องบรรยาย รร.สธ.ทอ.ฯ