การบรรยาย เรื่อง “คุณธรรมและจริยธรรมผู้นำ”

 01 2

พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.ให้การต้อนรับ พล.อ.อ.วีรวิท  คงศักดิ์ เนื่องในโอกาสมาบรรยาย เรื่อง “คุณธรรมและจริยธรรมผู้นำ” ให้กับ นทน.หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ ต.ค.๖๕, ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ ณ ห้องบรรยาย รร.สธ.ทอ.ฯ