การลงทะเบียน ของ นทน.หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

 01 2

นทน.หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ รายงานตัวและทำประวัติ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ ต.ค.๖๕ ณ อาคารบรรยาย รร.สธ.ทอ.ฯ