พิธีส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชา รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.

01 18 

พลอากาศตรี ปิยะกิตติ์ สุทธิวัฒน์ธนากูล รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชา ให้แก่ พลอากาศตรี พฤทธิ์ ตึกสุอินทร์ ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (ท่านใหม่) เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องบรรยาย รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.