กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๖๓


1

พล.อ.ต.ปิยะกิตติ์ สุทธิวัฒน์ธนากูล ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๖๓ เพื่อเทิดพระเกียรติ เชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายราชสักการะกตัญญุตาบูชา โดยจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ ธ.ค.๖๓, ๐๖๕๐ ณ ลานหน้า บก.รร.สธ.ทอ.ฯ