สังเกตการฝึกทางทหาร และกิจกรรม Get Together นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ รุ่นที่ ๖๕


1

คณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการกิจ รุ่นที่ ๖๕ ร่วมสังเกตการฝึกทางทหาร ณ จว.ลพบุรี และทำกิจกรรม Get Together ณ จว.นครราชสีมา ระหว่าง ๑๑ - ๑๓ พ.ย.๖๓