พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

 6.

พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ ผบ.ทอ.เป็นประธานเปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศรุ่นที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ห้องบรรยายโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ เมื่อ ๙ พ.ย.๖๓