กิจกรรมการทดสอบร่างกายของ นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ รุ่นที่ ๖๘ ครั้งที่ ๑

 1106180 0

พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. เป็นประธานเปิดกิจกรรมการทดสอบร่างกายของ นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ รุ่นที่ ๖๘ ครั้งที่ ๑ โดยเป็นไปตามแนวทางของ ทอ.ในการพัฒนาสมรรถภาพทางกายกำลังพล ทอ. เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการทดสอบ ๓ ท่าได้แก่ ลุกนั่ง ดันพื้น และวิ่ง เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ พ.ย.๖๖ ณ โรงยิม สนามกีฬาจันทรุเบกษา