การฝึกซ้อมตามแผนการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย และสาธิตการดับเพลิง

 1105908 0

พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. กำหนดให้ดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย ตลอดจนวิธีการหนีไฟอย่างต่อเนื่อง ณ อาคารบรรยาย รร.สธ.ทอ.ฯ และให้ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๘ ร่วมรับฟังการบรรยายและการสาธิตการดับเพลิง โดย ร.อ.อำพล  แตงศิริ (ผู้บรรยาย) พ.อ.อ.ชาติชาย  ราจบีฮาร์ (ผู้ช่วยผู้บรรยาย) พ.อ.อ.พัฒน์พงษ์  เชื้ออินทร์ (ผู้ช่วยผู้บรรยาย) และ จ.ท.กิตติวัฒน์ สุขจิตต์กลม (ผู้ช่วยผู้บรรยาย) เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ พ.ย.๖๖ ณ รร.สธ.ทอ.ฯ