ศึกษาดูงานนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศ Defense & Security 2023

 298671 0

คณะอาจารย์ และ นทน.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.รุ่นที่ ๖๘ ศึกษาดูงานนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศ Defense & Security 2023 เมื่อวันที่ ๙ พ.ย.๖๖ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นทน.ฯ มีประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงานเทคโนโลยี นวัตกรรม และขีดความสามารถทางทหารในปัจจุบัน รวมทั้งแนวโน้มในการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และขีดความสามารถทางทหารในอนาคต