การรับรองคณะ รร.สธ.ทหารฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมกิจการ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.

 01 resize

พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ., น.อ.วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ และคณะอาจารย์ รร.สธ.ทอ.ฯ ให้การต้อนรับคณะ รร.สธ.ทหารฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมกิจการพร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุป เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ พ.ย.๖๖ ณ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.