การบรรยายหัวข้อ "State Partnership Program"

 09 0

Brigadier General Gent Welsh ผบ.กกล.ป้องกันประเทศทางอากาศรัฐวอชิงตัน และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.พร้อมบรรยายหัวข้อ "State Partnership Program" ให้แก่คณะอาจารย์ รร.สธ.ทอ.ฯ, ผู้แทนจาก กพ.ทอ., ยก.ทอ.และ ผู้แทน นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ รุ่นที่ ๖๘ เมื่อวันพุธที่ ๘ พ.ย.๖๖ ณ ห้องประชุม รร.สธ.ทอ.ฯ