กิจกรรม Get Together

 1099307 0

พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ นำคณะอาจารย์และ นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ รุ่นที่ ๖๘ เดินทางไปศึกษาภูมิประเทศระยะใกล้ ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จว.นครนายก ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรและการป้องกันการเกิดอุทกภัย นอกจากนั้น ผบ.รร.สธ.ทอ.ฯ ได้นำคณะฯ จัดกิจกรรม Get Together เพื่อสร้างความสามัคคี การทำงานเป็นทีม รวมทั้งการบริหารเวลาและทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ รอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ต แอนด์ สปา (Royal Hills Golf Resort and Spa) จว.นครนายก ระหว่างวันที่ ๑-๒ พ.ย.๖๖