การบรรยายวิชา สธ.๑๒๐๒(๑) "ทฤษฎี ศิลปะ และจิตวิทยาการปกครองบังคับบัญชา"

 01 0

พล.อ.ต.พฤทธิ์ ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. และ น.อ.วรพจน์ เขียวสมบูรณ์ รอง ผบ.รร.สธ.ทอ.ฯ ให้การต้อนรับ พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน เนื่องในโอกาสให้เกียรติเป็นผู้บรรยายวิชา สธ.๑๒๐๒(๑) "ทฤษฎี ศิลปะ และจิตวิทยาการปกครองบังคับบัญชา" ให้กับ นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ รุ่นที่ ๖๘ เมื่อ ๓๑ ธ.ค.๖๖, ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ ณ ห้องบรรยาย รร.สธ.ทอ.ฯ โดยการบรรยายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายทหารนักเรียน เข้าใจทฤษฎี หลักการ กระบวนการ ศิลปะการปกครองและการบังคับบัญชา รวมทั้งหลักธรรมและคุณธรรมในการนำมาปกครองและบังคับบัญชา ให้มีความพร้อมพัฒนาสู่การเป็นผู้ปกครองและผู้บังคับบัญชาที่ดีต่อไป