บรรยายพิเศษ เรื่อง “หลักการดำรงอยู่ได้ของชาติไทย ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย” และ “พระราชประวัติ บุญญาธิการ พระอัจฉริยภาพ พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ”

 s 6619236 0 0

พล.อ.ท.เสกสัณน์  ไชยมาตย์ จก.ยศ.ทอ. และ พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. พร้อมทั้งนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมให้การต้อนรับ นายกองเอก ธารณา คชเสนี และคณะ ในโอกาสให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ เรื่อง “หลักการดำรงอยู่ได้ของชาติไทย ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย” และ “พระราชประวัติ บุญญาธิการ พระอัจฉริยภาพ พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ” ณ ห้องบรรยาย รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก ความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้แก่ นทน.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.รุ่นที่ ๖๘