พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๘

 dsc 9634 resize

พลอากาศเอก พันธ์ภักดี  พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานใน พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ เพื่อสร้างผู้บังคับบัญชา ฝ่ายเสนาธิการที่มีคุณภาพ และคุณธรรม  โดยมี พลอากาศตรี พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ให้การต้อนรับ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องบรรยายโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ