นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗-๒๕๖๘

 001 10

พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. กำหนดให้ ขรก.รร.สธ.ทอ.ฯ รับฟังการแถลงนโยบาย ผบ.ทอ.ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันพุธที่ ๑๑ ต.ค.๖๖ ณ อาคารบรรยาย รร.สธ.ทอ.ฯ 

ข้อมูลเพิ่มเติม : 
.. E-Book นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ https://bit.ly/3RTr3Pe
.. วีดิทัศน์นโยบายเพื่อขับเคลื่อนองค์กร https://bit.ly/48FNAou
.. ประวัติผู้บัญชาการทหารอากาศ https://bit.ly/48NJRoP