การฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ครั้งที่ ๒

 22780 0

พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.ได้ดำเนินการจัดการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ครั้งที่ ๒ ให้ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ รร.สธ.ทอ.ฯ โดย ครูฝึก รร.จอ.ยศ.ทอ.เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ ต.ค.๖๖ ณ อาคาร บก.รร.สธ.ทอ.ฯ