การฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ครั้งที่ ๑

 01 1

พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.ได้ดำเนินการจัดการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ครั้งที่ ๑ ให้ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ รร.สธ.ทอ.ฯ โดย ร.ท.สุวัฒน์  ดำรงสัตย์ เมื่อวันอังคารที่ ๒ ต.ค.๖๖ ณ อาคาร บก.รร.สธ.ทอ.ฯ