กิจกรรม "English Language on every Tuesday and Sharing funny tips with DS"

 01

คณะเจ้าหน้าที่ทำงานพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. จัดกิจกรรม "English Language on every Tuesday and Sharing funny tips with DS" ตามดำริของ พล.อ.ต.พฤทธิ์ ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ฯ ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ รร.สธ.ทอ.ฯ เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมี น.อ.ณฐพงศ์ ตาละลักษมณ์ รอง ผอ.กกศ.รร.สธ.ทอ.ฯ เป็นผู้ฝึกสอน เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ ม.ค.๖๖ ณ รร.สธ.ทอ.ฯ