การบรรยายและการฝึกปฏิบัติ เรื่อง "การบริหารระบบทีมงาน"

20221125 031651798 ios
นทน.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.รุ่นที่ ๖๗ รับฟังการบรรยายวิชา สธ.๑๓๐๑ "การบริหารระบบทีมงาน" และฝึกปฏิบัติโดยการจัดกลุ่ม พร้อมวิเคราะห์คุณลักษณะของสมาชิกในกลุ่ม เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ พ.ย.๖๕ ณ รร.สธ.ทอ.ฯ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก อ.นุชรัตน์  สิริประภาวรรณ (CERTIFIED OKRS & MANAGEMENT TRAINER, CONSULTANT, COACH) เป็นผู้บรรยายและควบคุมการปฏิบัติ