ประชุมเตรียมการฝึกร่วมยุทธเสนา ครั้งที่ ๑/๖๖

 jsc 1648

พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. มอบหมายให้ น.อ.ธวัชชัย  มากพานิช ผอ.กทสธ.รร.สธ.ทอ.ฯ และ น.อ.ศรกัญจ์  หมื่นประเสริฐ รอง ผอ.กทสธ.รร.สธ.ทอ.ฯ พร้อมด้วย น.อ.ศิวภูมิ  ทรัพย์ศรีศุภชัย อจ.กทสธ.รร.สธ.ทอ.ฯ เป็นผู้แทน รร.สธ.ทอ.ฯ เข้าร่วมประชุมเตรียมการฝึกร่วมยุทธเสนา ครั้งที่ ๑/๖๖ โดยมี พล.อ.ต.กรกฎ  ทิมไสว รอง ผบ.วสท.สปท.เป็นประธาน เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ พ.ย.๖๕, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม วสท.สปท.