การฝึกอบรมข้าราชการและพนักงานราชการ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.ครั้งที่ ๒

 01 6

พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมให้ข้าราชการและพนักงานราชการ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.ครั้งที่ ๒ ฝึกท่าเคารพอยู่กับที่สวมหมวกและท่าเคารพขณะเคลื่อนที่สวมหมวก โดย ร.ท.สุวัฒน์  ดำรงสัตย์ เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ พ.ย.๖๕