การฝึกอบรมข้าราชการและพนักงานราชการ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.ครั้งที่ ๑

 01 2

พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมให้ข้าราชการและพนักงานราชการ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.ครั้งที่ ๑ ฝึกท่าตรง ท่าพัก และท่าหันอยู่กับที่ โดย น.ต.สัณฑัฒ ชาตินันท์ ร.ท.สุวัฒน์ ดำรงสัตย์ และ จ.อ.ธีรวัฒน์ พอสม เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ ต.ค.๖๕