การรับรองคณะ รร.สธ.ทหารฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมกิจการ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.

 24

พล.อ.ต.พฤทธิ์ ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. รับรองคณะ รร.สธ.ทหารฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมกิจการพร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุป เมื่อวันพุธที่ ๒๖ ต.ค.๖๕ ณ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.