กิจกรรม "เกษียณสำราญ ลูกหลานบานตะไท"

 01 4

 

01 12

พล.อ.ต.ปิยะกิตติ์ สุทธิวัฒน์ธนากูล ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.สธ.ทอ.ฯ ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ "เกษียณสำราญ ลูกหลานบานตะไท" เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ ก.ย.๖๕ ณ อาคารจำลองยุทธ์ รร.สธ.ทอ.ฯ ในโอกาสนี้ ผบ.รร.สธ.ทอ.ฯ ได้กรุณามอบทุนการศึกษา (ทุนเรียนดี, ทุนสนับสนุนการศึกษา) ให้แก่บุตรของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.สธ.ทอ.ฯ