การปัจฉิมนิเทศ นายทหารนักเรียน หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๖

 01 8

พล.อ.ต.ปิยะกิตติ์ สุทธิวัฒน์ธนากูล ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. พร้อมด้วย คณะอาจารย์ เข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศ นทน.หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ ก.ย.๖๕ ณ ห้องประชุมหอสมุด ทอ. ในโอกาสนี้ ผบ.รร.สธ.ทอ.ฯ, รอง ผบ.รร.สธ.ทอ.ฯ และ ครูเสธ.ได้ให้โอวาท ข้อคิดและคำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับบัญชา และฝ่ายเสนาธิการที่มีคุณภาพ และคุณธรรม อีกทั้งได้มอบเหรียญที่ระลึก รร.สธ.ทอ.ฯ ครบรอบ ๗๓ ปี ให้แก่ นทน.ฯ เพื่อเป็นที่ระลึกถึงกันในโอกาสต่อไป