การอบรม เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"

line album   904 60
พล.อ.ต.ปิยะกิตติ์ สุทธิวัฒน์ธนากูล ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. พร้อมด้วย คณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๖
เข้าร่วมการอบรม เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" โดย วิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ ๑, ๓ และ ๔ "เป็น เบ้า เป็น แม่พิมพ์" เมื่อวันอังคารที่ ๖ ก.ย.๖๕ ณ อาคารบรรยาย รร.สธ.ทอ.ฯ