ร่วมจารึกแผ่นทองจัดสร้างพระพุทธรูปเพื่อประดิษฐานภายในอาคารพุทธสถาน ณ รร.นนก.(มวกเหล็ก) จว.สระบุรี

 01

พล.อ.ต.ปิยะกิตติ์ สุทธิวัฒน์ธนากูล ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.สธ.ทอ.ฯ ร่วมจารึกแผ่นทองจัดสร้างพระพุทธรูปเพื่อประดิษฐานภายในอาคารพุทธสถาน ณ รร.นนก.(มวกเหล็ก) จว.สระบุรี เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนา และอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งเป็นศูนย์รวมจิตใจของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ทอ. ตลอดจน นนอ.และศิษย์เก่า ชนอ.ทุกคน เมื่อวันอังคารที่ ๖ ก.ย.๖๕ ณ รร.นนก.