การแถลงผลงานของ ผบ.ทอ.ในการประชุม ทอ.ครั้งที่ ๘/๖๕

 ftsy5222

พล.อ.ต.ปิยะกิตติ์ สุทธิวัฒน์ธนากูล ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.สธ.ทอ.ฯ ร่วมรับฟังการแถลงผลงานของ ผบ.ทอ.ในการประชุม ทอ.ครั้งที่ ๘/๖๕ เมื่อวันพุธที่ ๓๑ ส.ค.๖๕ ผ่านระบบ Video Tele Conference (VTC) ณ ห้องประชุม รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ และห้องบรรยาย รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.